Reklamace

Na veškeré zboží z naší nabídky poskytujeme záruku 24 měsíců (platí i pro firmy). Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží.

Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno přes webový katalog Here-Shop.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží zakoupenému u nás je přiložena faktura, která slouží zároveň jako dodací a záruční list. Při reklamaci vady výrobku doporučujeme pro urychlení a zjednodušení reklamačního řízení předložit fakturu vystavenou v Here-Shop. Pokud dodavatel přikládá k výrobku svůj záruční list, doporučujeme současné předložení originálního záručního listu dodavatele.

Uplatnění reklamace:

Každou reklamaci vyřídíme k vaší spokojenosti individuální cestou a v souladu s platným právním řádem. Pokud zakoupené zboží vykazuje v záruční době vadu nezpůsobenou nevhodným zacházením či použitím, máte právo zboží reklamovat.

 

1) Před zasláním zboží na reklamaci vložte váš požadavek do

reklamačního formuláře nebo nás kontaktujte přímo na e-mail reklamace@here-shop.cz .

 

2) Pro urychlení reklamačního procesu doporučujeme spolu se zbožím zaslat reklamační protokol (vytisknout zde).

 

Na vyřízení reklamace máme 30 dní od přijetí reklamované zboží. Průměrně reklamaci vyřizujeme za 9 dní od přijetí.

Adresa pro zaslání reklamace:

Ing. Petr Studnička
Here-Shop.cz
Husova 1252/75
Plzeň
301 00

Reklamované zboží zasílejte pojištěným balíčkem s podacím lístkem Českou poštou. Předejdete tak jeho ztrátě při zasílání.

Reklamaci nelze uplatnit v těchto případech:

  • vypršením záruční lhůty
  • mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
  • zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
  • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není odběratel schopen doložit legální způsob nabytí


Pokud je nefunkčnost produktu způsobena výše vypsanými případy, neneseme za dané nefunkční zboží zodpovědnost.